پک کامل ۱ واحده با مانیتور ۲۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحده با مانیتور ۲۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
930,500 تومان قیمت پایه