پک کامل ۱ واحده با مانیتور ۲۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحده با مانیتور ۲۰۴۳ و پنل سپهر تابا الکترونیک
908,500 تومان قیمت پایه