پایه سوکت فن CPU مدل LGA
پایه سوکت فن CPU مدل LGA
3,000 تومان قیمت پایه