کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر وی نت به طول 1.5 
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر وی نت به طول 1.5 
20,000 تومان قیمت پایه