پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۳۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۳۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
3,131,000 تومان قیمت پایه