پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۱۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۲ واحدی با مانیتور ۱۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
2,245,000 تومان قیمت پایه