کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر به طول 1 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر به طول 1 متر
12,000 تومان قیمت پایه