میز بازی شطرنج و تخته نرد مخصوص حرفه ای ها
میز بازی شطرنج و تخته نرد مخصوص حرفه ای ها
6,200,000 تومان قیمت پایه