میز بازی شطرنج و تخته نرد مخصوص حرفه ای ها
میز بازی شطرنج و تخته نرد مخصوص حرفه ای ها
3,750,000 تومان قیمت پایه