پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک
1,372,500 تومان قیمت پایه