تغییرات گروهی محصولات

در اپلیکیشن پاساژ به آسانی می توانید به صورت گروهی تغییراتی بر روی قیمت، تخفیف، نحوی نمایش محصولات اعمال نمایید. برای آشنایی با این امکانات به فروشگاه خود در پاساژ وارد و با ما همراه شوید.

برای فعال سازی تغییرات گروهی انگشتتان را چند ثانیه بر روی یکی از محصولات فروشگاهتان نگه دارید تا منوی تغییرات گروهی نمایش داده شود. محصولات مورد نظرتان را انتخاب کنید و یکی از گزینه های پایین را انتخاب نمایید.

  • از طریق گزینه    می توانید قیمت محصولات انتخابی را به صورت درصدی و یا مبلغی کاهش و یا افزایش دهید.

  • از طریق گزینه     می توانید تخفیف گروهی بر روی محصولات انتخابیاعمال نمایید.

  • از طریق گزینه     می توانید محصولات انتخابی را فعال و یا غیرفعال نمایید.

  • از طریق گزینه     می توانید محصولات انتخابی را از فروشگاهتان حذف نمایید. با حذف محصولات دیگر قادر به بازیابی آنها نخواهید بود.