آیا موردی که به دنبال آن بودید را یافتید؟
حفاظت از خریدار
بازگشت کامل وجه در صورت عدم دریافت کالا
بازگشت کامل وجه در صورت عدم تطبیق کالا با مشخصات ثبت شده

مادر و کودک

اولین حسی که از شنیدن کلمه مادر و کودک به شما دست می‌دهد چیست؟ قطعا در مرحله اول یاد دوران کودکی و مهر و محبت و تاثیراتی که نقش مادر در زندگیتان داشته می‌افتید، همه ما همینطور هستیم. تجربه شیرینی برای مادران، و حس امنیت و خوشحالی ناتمام برای کودکان.
این دلبستگی بین مادر و کودک بدون شک تاثیر فراوانی در آینده کودک می‌گذارد که اگر شکافی بین روابط این دو به وجود بیاید دیری نمی‌گذرد که اثرات منفی و تحولات آن را در شخصیت کودک می‌توان مشاهده کرد. نوزادان نه تمثیلی از یک شخص بزرگسال هستند نه یک موجود بی‌اهمیت، آنها یک انسان هستند، دقیقا مانند تمامی افرادی که روزی یک نوزاد نیازمند بودند. مادر با نمادی از عشق و محبت و از خودگذشتی، روابط عاطفی و ارتباط کلامی را با نوزاد باید برقرار کند تا از همان ابتدا کودک با تصویری از واقعیت و عشق و احساسات آشنا شده و تجربیاتش شکل بگیرد.