آیا موردی که به دنبال آن بودید را یافتید؟
حفاظت از خریدار
بازگشت کامل وجه در صورت عدم دریافت کالا
بازگشت کامل وجه در صورت عدم تطبیق کالا با مشخصات ثبت شده

حفاظت و امنیت

ابزارهای حفاظت و امنیت مهمترین لوازمی هستند که برای نگهداری پول، اسناد و مدارک و برقراری ایمنی به کار میروند. گاو صندوق، حفاظت از رعد و برق، کابل و خطوط ارتباطی، نظارت های تصویری، هشدارهای امنیتی، کنترل دسترسی، لوازم ایمنی در محل کار، درب باز کن، لوازم دفاع شخصی، سیستم هوشمند کارتی، اتوماسیون های ساختمان، حفاظت در مقابل آتش، کیت های اضطراری و امنیت خیابانی مهمترین و اصلی ترین لوازم و ابزارهای ایمنی و حفاظت هستند.
در پاساژ میتوانید انواع لوازم و ابزار های حفاظت و امنیت را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت خریداری نمائید.