محلول ضدعفونی کننده دست و بدن ژنو بایوتیک حجم 500 میلی لیتر